SELVCOACHING

Anne M. Lystad

 

Personlig coach (NLP Master)

Rådgiver

Psykiatrisk sykepleier

Forfatter

 

E-post: anne.m.lystad@gmail.com Mobil: +47 416 76 448

 

 

«TRIPPELDANSEN « I SELVCOACHING

 

Trippeldansen handler om å forberede seg på en konkret situasjon/møte

med en annen person.

 

1. Posisjon (Pos) : Lag en tenkt scene.

Start med deg selv, og si det du ønsker å formidle til den andre personen.

 

2. Pos. : Sett deg i den andre personens sted , og lat som om du ser og hører deg selv.

Svar slik du tror den andre personen vil svare deg.

3. Pos.: Innta observatørposisjon og forsøk å analysere situasjonen.

Er du fornøyd med måten du fremførte budskapet på? Hvis ikke,

tenk over hvordan du kan gjøre det bedre.

Vurder om du vil forandre på noe, og ta om nødvendig hele prosessen en gang til.

 

Her ser du et eksempel på trippeldans i en amatørvideo jeg har tatt opp av meg selv.