COACHING OG PROSESSVEILEDNING

Anne M. Lystad


Personlig coach (NLP Master)

Billedskaper


Psykiatrisk sykepleier

Forfatter


E-post: anne.m.lystad@gmail.com   Mobil: +47 416 76 448


HVA ER COACHING OG PROSESSVEILEDNING?


Coaching og prosessveiledning er begreper som hører  sammen


 • Coaching skal veilede, motivere og bringe deg videre mot målet ditt. Prosessveiledningen er den veiledningen du får underveis for å nå ditt ønskede resultat.
 • Coaching skal hjelpe deg til å bli hovedaktør i livet ditt, og til å bli den beste utgaven av deg selv.
 • Coaching kan hjelpe deg til egenutvikling og bedre selvtillit. Du kan bli bedre på kommunikasjon og relasjoner.  Du kan få hjelp til å finne ut hva du egentlig vil.


 • Coaching handler om å stille de riktige spørsmålene. Åpne opp for nye tankemønstre og løsninger. Du er et produkt av tidligere erfaringer og opplevelser, og det har gitt deg måter å reagere på som ikke alltid fungerer like godt.


 • Coaching kan hjelpe deg med å sette realistiske mål, og å lage en handlingsplan for å nå disse målene. Det meste kan løses, kanskje bare ikke slik du først tenkte deg. I steden for å si at jeg skal prøve å få det til, sier du at du nå skal få det til.


Min erfaring som coach og prosessveileder


Jeg er sertifisert som NLP-master (2013) og NLP Practitioner (2011) i kommunikasjons- og læringsmodellen Nevro Lingvistisk Programmering (NLP)

Jeg har holdt mellom 40 og 50 forhandlingskurs  med prosessveiledning, hver med ca 25 deltagere og utstrakt bruk av rollespill. Dette arbeidet jeg med fra 1999 til 2014.


NLP metodikken er et godt hjelpemiddel til å lære mennesker bruk av kroppsspråk, mimikk, språket og følelsene i forhandlingssituasjoner. I tillegg er metodikken godt egnet til å utvikle mennesker med større selvtillit og innsikt.En viktig faktor i prosessveiledningen er å stille de riktig spørsmål.


 • Hva gjør/gjorde du bra?
 • Hva kan/kunne du gjort bedre?
 • Hva kan/kunne du gjort i tillegg?
 • Har du noe råd å gi til deg selv?


 

GAP ANALYSE


Det er svært viktig  å finne ut av hvor man egentlig vil.  Hva er ønsket resultat (ØR)


 • Er det en drøm?
 • Er det realistisk?
 • Er det kritiske faktorer?

Referanser:


Peder Wroldsen

Partner og daglig leder i Interaction Consulting  Group as

E-post pcw@interaction.no

tlf 90 57 58 45


Anna Pia Hellstedt

Partner i Interaction Consulting Group

E-post: aph@interaction.no

Tlf: 48950894