OM MEG OG MINE BØKER

Anne M. Lystad


Personlig coach (NLP Master)

Billedskaper


Psykiatrisk sykepleier

Forfatter


E-post: anne.m.lystad@gmail.com   Mobil: +47 416 76 448


UTGITTE BØKER1HÅNDBOK  I KONFLIKT-HÅNDTERING

Lystad, Anne M "Håndbok i konflikthåndtering" Akribe 2006/ Nå Cappelen Damm

2

 ENDELIG SLANK

Anne M. ”Endelig slank” Gyldendal fakta 2004

3


SERVICE OG ETIKK

Lystad, Anne M «Service og etikk" Gyldendal Norsk Forlag 1997 Studieveiledning med kommentarer og oppgaver til samme bok. NKI forlaget 2000

4HÅNDBOK I KONFLIKT-HÅNDTERING

Lystad, Anne M "Håndbok i konflikthåndtering" Forlaget Sykepleien 1995


.

UTDANNING

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har i tillegg lederutdanning. Jeg er også utdannet coach og har veilederutdanning  i  sykepleie. Jeg er sertifisert  NLP-master og NLP Practitioner i kommunikasjons- og læringsmodellen Nevro Lingvistisk Programmering (NLP).


PRAKSIS

Jeg har lang erfaring som leder, lærer, forfatter og som ansatt i en arbeidstakerorganisasjon, Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Der arbeidet jeg som fagkonsulent, arbeidsmiljøkonsulent og seniorrådgiver i Forhandlingsavdelingen. Dette har gitt meg bred kompetanse innen arbeidsliv, arbeidsmiljø, inkluderende arbeidsliv, etikk, konflikthåndtering og forhandlingsteknikk.  I NSFs regi har jeg holdt en rekke foredrag og kurs.

VERV

I flere år var jeg meddommer i Arbeidsretten hvor jeg hovedsakelig dømte i saker om oppsigelser og avskjeder. Jeg har også i en årrekke hatt verv som tillitsvalgt og Hovedverneombud.

I 3 år, fra 2017 til 2019 var jeg Leder av Tilsynsutvalg for sykehjem i Frogner bydel, Oslo