SELVCOACHING

Anne M. Lystad


Personlig coach (NLP Master)

Billedskaper


Psykiatrisk sykepleier

Forfatter


E-post: anne.m.lystad@gmail.com   Mobil: +47 416 76 448«TRIPPELDANSEN « I SELVCOACHING


                                Trippeldansen handler om å forberede seg på en konkret situasjon/møte

                                 med en annen person.


1. Posisjon (Pos) :       Lag en tenkt scene.

                                                          Start med deg selv, og si det  du ønsker å formidle til den andre personen.


                              2. Pos. :                 Sett deg i den andre personens  sted , og lat som om du ser og hører deg selv.

                                                           Svar slik du tror den andre personen vil svare deg.

               

                              3. Pos.:                  Innta observatørposisjon og forsøk å analysere situasjonen.

                                                           Er du fornøyd  med måten du fremførte budskapet på? Hvis  ikke,

                                                           tenk over hvordan du  kan gjøre det bedre.

                   

                             Vurder om du vil forandre  på noe, og ta om nødvendig hele prosessen en gang til.


                             Her ser du et eksempel på trippeldans i en amatørvideo jeg har tatt opp av meg selv.